Strona główna

Zarząd Główny   Oddziały i Sekcje    Folia Horticulturae   Biuletyn Informacyjny   Linki     

W roku 2016 Sekcja Hodowli, Nasiennictwa i Biotechnologii Roślin Polskiego Towarzystwa Nauk Ogrodniczych wydała książkę "Historia hodowli roślin warzywnych w Polsce w latach 1958-2015" pod redakcją prof. dr hab. Barbary Michalik.

Książkę można zamówić pod numerem telefonu 12-662-51-87 (e-mail: ibrib@ogr.ur.krakow.pl) lub 12-662-52-45 (e-mail: a.kuczera@ogr.ur.krakow.pl). Poniżej prezentujemy okładkę oraz spis treści monografii.

 

 

Cena: 43 zł (monografia i koszty przesyłki)

Od Redaktora

 

Oddana do rąk Czytelników monografia Jest w pełnym tego słowa znaczeniu, dziełem zespołowym przygotowanym przez 25 Autorów, w tym dziewięciu będących już na emeryturze. W okresie objętym niniejszym opracowaniem, najbardziej charakterystyczne było wdrożenie do praktyki hodowlanej w naszym kraju metod hodowli heterozyjnej i stopniowe zastępowanie odmian konwencjonalnych przez odmiany mieszańcowe.

Najobszerniejszą część monografii stanowią informacje o hodowli w Spółkach ANR. Tu mieszczą się opracowania hodowców trzech największych spółek, przedstawiające ich historię. Dla Autorów, zwłaszcza hodowców dużych spółek Agencyjnych o historii sięgającej XIX wieku - jak KHNO Polan Sp. z o.o., czy też podlegających wielokrotnym przekształceniom organizacyjnym – jak PlantiCo HiNO Zielonki Sp. z o.o., opracowanie historii wymagało bardzo dużego wysiłku. Trzeba było szukać informacji w archiwach, których przeważnie brakowało. Sposób przedstawienia historii hodowli jest bardzo różny i zależał od koncepcji autorów.

Intensywne prace nad monografią trwały ponad rok. Wszystkim Autorom, zarówno ze spółek hodowlanych jak i z jednostek naukowo badawczych, bardzo serdecznie dziękuje za bezinteresowne włączenie się w niniejsze zamierzenie. Dziękuję za ich pracę nad tekstami, przygotowanie bogatej strony ilustracyjnej, oraz za cierpliwość i zrozumienie dla licznych korekt i uzupełnień, wprowadzanych do tekstów w czasie prac redakcyjnych.

Fotografie zamieszczone w niniejszym opracowaniu pochodzą z archiwów firmowych, lub są wykonane przez Autorów.

Podziękowania należą się także koleżankom i kolegom z mojej macierzystej jednostki, za wsparcie i pomoc w różnych pracach. Szczególnie dziękuję inż. Z. Bednarskiemu i mgr A. Orlik za cierpliwość przy komputerowym opracowywaniu tekstów oraz części ilustracyjnej monografii.

Serdecznie dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do powstania tej książki, szczególnie mojemu Mężowi, za wsparcie, cierpliwość i wszechstronną pomoc w ciągu całego okresu realizacji tego przedsięwzięcia.

 

 

Redaktor

prof. dr hab. Barbara Michalik

Wydział Biotechnologii i Ogrodnictwa

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

 

Kraków, 2016